NIEUWS

 Nieuwsbrief Crisisbeheersing december 2007

In deze editie onder andere de volgende onderwerpen:

  • afscheidsinterview Hans Alders, voorzitter Landelijk Beraad Crisisbeheersing
  • LBCB-rapport over bestuurlijk leiderschap in crisissituaties
  • "Disaster diplomacy": afscheidscolumn Amerika-correspondent Eelco Dykstra
  • crisispartners in de regio: sector electriciteit, Gasunie, directie Regionale Zaken LNV, VROM-inspecties, Inspectie Gezondheidszorg, Rijkswaterstaat, waterschappen, KNRM en Reddingsbrigade Nederland
  • interview met Thom de Graaff, voorzitter Veiligheidsberaad
    rijksheren en modern crisismanagement
  • TMO leert van ervaringen Katrina - nasleep van de ramp gebundeld
  • Normalisatie van maatschappelijke veiligheid
Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF)

TERUG

 

 

 

NAZORGVOLENDAM.NL