NIEUWS

 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing september 2008

Het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing is een maandelijkse uitgave van de directie Crisisbeheersing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het blad is de voortzetting van de Nieuwsbrief Crisisbeheersing die vanaf november 2002 vijf jaar heeft bestaan.

klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF)

TERUG

 

 

 

NAZORGVOLENDAM.NL