NIEUWS

 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing oktober 2008

klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF)

In dit nummer onder andere de volgende onderwerpen:

  • De internationale kredietcrisis met column van Erwin Muller en Uri Rosenthal, analyse van Willem Middelkoop en interview met Arthur Docters van Leeuwen (bestuursvoorzitter Holland Financial Centre)
  • Crisisbeheersing internationaal financieel berichtenverkeer (SWIFT)
  • Gezondheidsdreigingen van klimaatverandering, infectieziekten en zoönosen, met inleidende column van Joost Bierens
  • WRR-rapport Onzekere veiligheid en reactie minister Ter Horst
  • ICT-crises: probleem voor technici én bestuurders
  • ICDR Davos: nieuwste internationale inzichten risico- en crisisbeheersing
  • Waterproef, wie en wanneer

 

Het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing is een maandelijkse uitgave van de directie Crisisbeheersing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het blad is de voortzetting van de Nieuwsbrief Crisisbeheersing die vanaf november 2002 vijf jaar heeft bestaan.

 

TERUG

 

 

 

NAZORGVOLENDAM.NL