NIEUWS

 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing november 2008

klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF)

In dit nummer onder andere de volgende onderwerpen:

  • Thema: Veiligheid en crisis ondergronds; over kabels, leidingen, buizen en tunnels met column van Menno van Duin en bijdragen van o.a. Ben Ale, voomalig dg Milieu VROM Marius Enthoven, Francois Clemens (rioleringszorg), visies BZK en VROM, TenneT, Gasunie, Vewin, COB, Commissie tunnelveiligheid en EOCKL
  • Eerste impressie TMO oefening Waterproef
  • Hoe nationaal is nationale veiligheid eigenlijk nog? (Bob de Graaf)
  • Waterveiligheid is en blijft een politieke keuze
  • Vitale infrastructuur en de veiligheidsregio
  • Algemeen Overleg Crisisbeheersing en Nationale Veiligheid

Het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing is een maandelijkse uitgave van de directie Crisisbeheersing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het blad is de voortzetting van de Nieuwsbrief Crisisbeheersing die vanaf november 2002 vijf jaar heeft bestaan.

 

TERUG

 

 

 

NAZORGVOLENDAM.NL