NIEUWS

 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing mei 2009

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF)

In dit nummer onder meer aandacht voor: 

  • Thema: Tweede Kamerhandeling Wet veiligheidsregio's, column Ira Helsloot en reacties van Thom de Graaf (Veiligheidsberaad), Annemarie Jorritsma (VNG), Clemens Cornielje (prov. Gelderland) en vanuit koepels brandweer, politie en GHOR
  • Mexicaanse griep
  • Thema: School shootings
  • Organisatie Afghanistan conferentie in Nederland
  • Klimaatverandering vergt proactieve aanpak krijgsmacht
  • FEMA weer op eigen benen?
  • Sociaal Calamiteiten Plan
  • Vier vragen aan Han Moraal, portefeuillehouder crisisbeheersing, College van Procureurs-Generaal

TERUG

 

 

 

 

NAZORGVOLENDAM.NL