NIEUWS

 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing maart 2009

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF)

Deze editie staat grotendeels in het teken van het thema "Publiek-private samenwerking (PPS)" met o.a.
voorwoord minister Ter Horst en Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW), column Rob de Wijk, professor Emery Roe over High Reliability Management en bijdragen over Business Continuity Management, zeven jaar bescherming vitale infrastructuur, NAVI, tien do's and don'ts, PPS bij rampen op Schiphol, London First, PPS in Amerika en Transport en Logistiek Nederland (TLN)

 En verder onder meer:

  • Op weg naar een landelijke operationele aansturing
  • Eerste observaties Ira Helsloot en Astrid Scholtens vliegtuigcrash Turkish Airlines
  • Arjen Boin en Paul 't Hart over de gevaren van daadkrachtig leiderschap
  • Bescherming cultureel erfgoed bij calamiteiten

Het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing is een maandelijkse uitgave van de directie Crisisbeheersing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het blad is de voortzetting van de Nieuwsbrief Crisisbeheersing die vanaf november 2002 vijf jaar heeft bestaan.

 

TERUG

 

 

 

NAZORGVOLENDAM.NL