NIEUWS

 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing juni/juli 2009

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF)

In dit nummer onder meer aandacht voor:

  • Bescherming nationale veiligheid - Nationale Risico Beoordeling met o.a. column van Erwin Muller en Uri Rosenthal, vier vragen aan Aart de Geus (plv SG OESO), strategische verkenningen, regionaal risicoprofiel, visie vanuit burgemeesterspectief en vanuit KPN
  • Drama Koninginnedag: katalysator emotionele nationale crisis (Jaap van Ginneken), column Bob de Graaff
  • DG Helena Lindberg over Zweeds voorzitterschap EU
  • Nieuwe rol en aanpak crisismanagement Franse ministerie Binnenlandse Zaken
  • Nieuwe Influenza A (H1N1) een lauwe crisis?
  • Zeeroverij: onuitroeibaar kwaad?
  • Dierenrechtextremisme, iedereen kan ermee te maken krijgen

TERUG

 

 

 

 

NAZORGVOLENDAM.NL