NIEUWS

 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing januari 2008

24 januari 2008

Het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing is een maandelijkse uitgave van de directie Crisisbeheersing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het blad is de voortzetting van de Nieuwsbrief Crisisbeheersing die vanaf november 2002 vijf jaar heeft bestaan.

In de januari-editie o.a.:

  • Crisismanagement stroomuitval Bommeler- en Tielerwaard
  • VNG-voorzitter Jorritsma over Oud en Nieuw
  • Zelfredzaamheid en burgerparticipatie bij rampen en crises
  • Nederland bereidt zich voor op grieppandemie
  • 'Keep it simple': landelijke operationele aansturing tijdens crises
  • Crisisbeheersing en het 'informatiseringsspook'
Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF)

TERUG

 

 

 

NAZORGVOLENDAM.NL