NIEUWS

 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing december 2008

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF)

Dit dubbeldikke 'kerstnummer' staat in het teken van het thema "Burgerparticipatie en (zelf)redzaamheid" met onder andere:

  • bijdragen van Astrid Scholtens, Paul Dekker en Paul Schnabel (SCP), Ira Helsloot, Bert Pol, BZK en Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving
  • Vrijwilligers bij de brandweer (Gerrit Haverkamp, visies NVBR en VBV)
  • Korps Nationale Reserve en vrijwillige politie
  • Het Nederlandse Rode Kruis en het Oranje Kruis
  • Technisches Hilfswerk (THW), vrijwilligerswerk Olympische Spelen Peking, burgerpartipatie in Amerika
  • Internationaal systeem van rampen pictogrammen

Het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing is een maandelijkse uitgave van de directie Crisisbeheersing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het blad is de voortzetting van de Nieuwsbrief Crisisbeheersing die vanaf november 2002 vijf jaar heeft bestaan.

 

TERUG

 

 

 

NAZORGVOLENDAM.NL