NNV (Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam)

Omschrijving doel/ Activiteiten van de stichting:
Op grond van deze regeling wordt een financiële tegemoetkoming verstrekt in medische kosten en in kosten voor het dagelijks leven die voortvloeien uit lichamelijk en psychisch letsel. Het letsel moet door de  ramp zijn veroorzaakt en de kosten dienen op medische indicatie te zijn gemaakt. De regeling geldt alleen voor kosten die niet via een andere regeling voor tegemoetkoming in aanmerking (kunnen) komen.

De regeling is bedoeld voor getroffenen die nog in leven zijn en hun naasten en voor naasten van overleden getroffenen.

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: E.J.M Tuip
Secretaris: T.M. Steur
Penningmeester: E.W.J.M. Schokker
Lid: C.H.J. Binken
Lid: C.J.J. de Boer

Beloning van het bestuur:
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

NNV Jaarverslag 2012 (PDF)

NNV Jaarverslag 2013 (PDF) S

NNV Jaarverslag 2014 (PDF)

NNV Jaarverslag 2015 (PDF)

NNV Jaarverslag 2016 (PDF)

Kvk nummer: 37134454

De Nederlandse overheid verplicht alle ANBI stichtingen een melding op de website te maken waarin de basis informatie is vermeld. Meer informatie over ANBI vindt u hier.

Terug

 

 

 

NAZORGVOLENDAM.NL