Online hulp

 

 

 

Forum

 

NAZORGVOLENDAM.NL

 DISCLAIMER

De gemeente Edam-Volendam probeert de inhoud van Edam-Volendam.nl zo actueel, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat informatie van deze internetsite verouderd, incompleet en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

De gemeente Edam-Volendam kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op Edam-Volendam.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van de gemeente Edam-Volendam toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Edam-Volendam kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Indien u onverhoopt onvolkomenheden en/of fouten constateert, dan stellen wij het op prijs als u ons dit meldt. Wij zullen dan zo snel mogelijk ons best doen om een en ander te herstellen.

TERUG