NAZORGVOLENDAM.NL
NIEUWS

 VROM inspectie: Brandveiligheid dicotheken problematisch

Bij meer dan de helft van de discotheken zijn tekortkomingen met de brandveiligheid. Dit blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie bij dertig discotheken dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bij twee van de onderzochte discotheken was door de opeenstapeling van tekortkomingen een onveilige situatie ontstaan en was direct ingrijpen nodig. Ondanks de tekortkomingen voldoen de meeste discotheken voor een groot deel aan de regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Uit het onderzoek dat in de tweede helft van 2004 en de eerste helft van 2005 is gehouden, blijkt dat exploitanten van veel discotheken onvoldoende kennis hebben van, of aandacht voor veiligheids- en gezondheidsaspecten. Ook het toezicht door de gemeente en de samenwerking van Bouw- en Woningtoezicht met de brandweer laten soms te wensen over. Scheidingswanden zijn vaak slecht bestand tegen branddoorslag en brand kan zich zo zeer snel door het pand verspreiden. Bij veel exploitanten is te weinig toezicht op het maximaal aantal bezoekers en bij eenderde van de discotheken is de vluchtroute onvoldoende aangegeven.

Hulpmiddelen
Op basis van de resultaten heeft de VROM-Inspectie aanbevelingen voor betere naleving opgesteld voor discotheekeigenaren, gemeenten en de brancheorganisatie. Alle gemeenten, Koninklijke Horeca Nederland en de VNG worden hierover deze week geïnformeerd. Hiernaast werkt VROM samen met gemeenten, andere ministeries en Koninklijke Horeca Nederland aan een digitale horecawegwijzer. Deze wegwijzer is mei 2006 gereed en geeft ondernemers een helder beeld van de eisen die op hem of haar van toepassing zijn.

Rolverdeling
Doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van de naleving van en het toezicht op de VROM-regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid. De gemeente is de eerst verantwoordelijke handhaver voor deze regels. De VROM-Inspectie treedt niet alleen op als handhaver van de VROM-regels, maar bevordert ook de naleving door structurele problemen op te sporen en in overleg met gemeenten en brancheorganisaties op te lossen.

Downloads

Onderzoek veiligheid en gezondheid bij discotheken, beoordeling van de naleving van de VROM-regelgeving bij 30 discotheken: Klik hier (pdf, 160 KB)

In dit rapport wordt de term tekortkoming gehanteerd als er sprake is van een afwijking van de regelgeving. Een tekortkoming betekent echter niet direct dat de brandveiligheid van het gebouw in totaliteit in het geding is. Het betekent wel dat op onderdelen verbeteringen nodig zijn om aan het wettelijk verplichte minimumniveau te voldoen.


Begeleidende brief aan de Tweede Kamer: Klik hier (pdf, 19 KB)


Brochure Vluchten bij brand: Klik hier (pdf, 840 KB)

TERUG