NAZORGVOLENDAM.NL

 Disclaimer Online hulp

Bij de samenstelling van deze website zijn we zorgvuldig te werk gegaan. We streven ernaar om de informatie op de site zo up-to-date mogelijk te houden. Desondanks kan de gemeente Edam- Volendam geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het juist of onjuist gebruik van de gegeven informatie of van informatie door derden die via deze site bereikbaar is.
Aan informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij het beantwoorden van e-mails en vragen via de pagina ‘Online Hulp’ zullen wij alle mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. De meeste informatie via de pagina ‘Online Hulp’ gebeurt anoniem. Daar waar de vragensteller antwoord via e-mail wenst, houden wij rekening met de privacy. Alle door de vragensteller gegeven informatie zullen wij vertrouwelijk behandelen, conform het privacybeleid van de gemeente Edam-Volendam

De verantwoordelijkheid om de juistheid van de geboden informatie of de gegeven adviezen bij andere bronnen te checken, ligt bij de vragensteller. Voor informatie en adviezen die via e-mail en ‘Online Hulp’ worden gegeven kan gemeente Edam- Volendam dan ook niet aansprakelijk gesteld worden.