Online hulp

 

 

 

Forum

 

 

 

 

 

Online hulp

 

 

 

Forum

 

NAZORGVOLENDAM.NL
Veelgestelde vragen en antwoorden over regelingen & voorzieningen

 Voor de meeste verzekeringen geldt er geen acceptatieplicht. Dat wil zeggen dat verzekeraars zelf mogen bepalen of ze u accepteren voor de verzekering of niet. Ook mogen ze zelf de voorwaarden bepalen om u te accepteren.

Verzekeringsmaatschappijen schatten aan de hand van de medische informatie die zij hebben verkregen, via een gezondheidsverklaring of een medische keuring, uw risico op arbeidsongeschiktheid. Op grond hiervan kunnen zij een bijzondere voorwaarde opleggen. Dat kan zijn een uitsluiting voor al bestaande aandoeningen of ze kunnen een wachttijd instellen.

U kunt allereerst vragen om een motivering van de beslissing. Bent u het na de toelichting niet eens met de afwijkende acceptatievoorwaarden, dan kunt u bezwaar tegen deze beslissing aantekenen. Het Anker kan u hier bij helpen.

U kunt via uw huisarts of specialist proberen zoveel mogelijk positieve informatie over de prognose of ontwikkeling van uw aandoening naar voren te brengen. U kunt eventueel vragen om een medische keuring of als er al een keuring heeft plaatsgevonden een tweede keuring door een onafhankelijke arts.

Bij gezondheidsklachten die kunnen genezen, kunt u proberen een tijdelijke termijn voor de bijzondere voorwaarde af te spreken waarna u om een nieuwe beoordeling vraagt. Dit wordt het recht op revisie genoemd. Deze mogelijkheid bestaat alleen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en/of ziektekostenverzekeringen. De afgesproken termijn moet u wel zelf in de gaten houden. Ook moet u zelf om een nieuwe beoordeling vragen. Het is verstandig om deze afspraak schriftelijk te laten vastleggen.

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de verzekeraar niet verplicht een alternatief aan te bieden. De mogelijkheid bestaat om in deze situatie bij het UWV wel geaccepteerd te worden voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, de zogeheten vangnetverzekering. Welke voorwaarden in jouw persoonlijke situatie van belang zijn kan het UWV je vertellen. Meer informatie kan je vinden op www.uwv.nl

Voor vragen en informatie kunt u altijd terecht bij het Wmo+ loket bij de gemeente.

 

Klik hier om terug te gaan naar de vragen