Online hulp

 

 

 

Forum

 

NAZORGVOLENDAM.NL
Veelgestelde vragen en antwoorden over psychosociale nazorg

 


Klik hier om terug te gaan naar de vragen

 


Als je psychische hulp nodig hebt zijn er verschillende instanties waar je naar toe kan gaan.
In onderstaand overzicht kun je lezen wat maatschappelijk werk, de GGZ instellingen Dijk en Duin(het vroegere Riagg) en het Spel psychologen praktijk voor u kan betekenen.
Voor Dijk en Duin en Spel psychologenpraktijk heeft u een verwijskaart nodig van de huisarts. Voor maatschappelijk werk niet.

Algemeen maatschappelijk werk

Wat biedt Algemeen maatschappelijk werk (AMW)
We krijgen allemaal wel eens te maken met situaties waar we niet tegen opgewassen zijn. Het kan prettig zijn om dan met een deskundige te praten. AMW biedt hulp bij onder andere:
- Relaties.
- Eenzaamheid.
- Opvoedingsvragen.
- Rouwverwerking.
- Depressiviteit.
- Mishandeling.
- Problemen op het werk.
- Budgetbegeleiding.
- Psychosociale gevolgen van lichamelijke klachten.

Hoe gaat de hulp bij het algemeen maatschappelijk werk in zijn werk?
U kunt altijd vrijblijvend bellen voor een oriënterend gesprek. Daarna kijkt het maatschappelijk werk met u welk vervolg u het best past; bijvoorbeeld individuele gesprekken, gesprekken samen met uw partner of misschien wilt u deelnemen aan een groep. Soms wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening. De duur en vorm van de hulpverlening is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Zijn er kosten verbonden aan de hulpverlening van het AMW?
AMW is een algemene voorziening die door de gemeenten wordt betaald. Iedereen die hulp van AMW kan gebruiken kan er gratis en zonder verwijzing terecht.
Aanmelding:
Het algemeen maatschappelijk werk is iedere werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur bereikbaar:
- Voor aanmeldingen en verwijzingen
- voor vragen, informatie en advies
- voor een afspraak voor een persoonlijk gesprek

Adres; telefoonnummer

Onderdeel van het maatschappelijk werk is sociaal raadslieden werk
Sociaal Raadsliedenwerk is er voor vragen en problemen op sociaaljuridisch gebied in Zaanstad en Purmerend. Daarbij kunt u onder meer denken aan:
· Werk en inkomen.
· Sociale uitkeringen en voorzieningen.
· Belastingkwesties.
· Onderwijs en studiefinanciering.
· Consumentenkwesties (koop, garantie, lenen, schulden).
· Personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, alimentatie, overlijden).

De hulpverlening is in principe kosteloos.
De Sociaal Raadslieden bieden informatie en advies, dienstverlening, verwijzing, bemiddeling, hulp en signalering.
· Informatie en advies.
· Dienstverlening.
Bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of het schrijven van brieven.
· Bemiddeling.
Bijvoorbeeld als u er zelf met de betrokken instanties niet goed uitkomt.
· Hulp.

Voor telefonische informatie en advies en voor het maken van afspraken voor het spreekuur zijn zij via hun bureaudienst bereikbaar.
Maandag tot en met donderdag 9.00 - 11.00 uur. Telefoon: 075 - 631 41 14.

U kunt daarnaast op maandag tot en met donderdag van 11.00-12.00 uur bij hen op kantoor langskomen voor het maken van een afspraak en voor kortdurende dienstverlening (maximaal 5 minuten).
Voor een afspraak kunt u bellen naar het bureau in Zaandam:
Peperstraat 135
1502 AE Zaandam
075-6314114

Over GGZ Dijk en Duin
GGZ Dijk en Duin is een instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Zij bieden hulp aan mensen met uiteenlopende psychische en psychiatrische problemen. Die hulp kan bestaan uit behandeling, begeleiding of verpleging. Maar ook uit cursussen en voorlichting, om erger te voorkomen. Soms gaat het maar om één enkel gesprek; soms om opname voor dag en nacht. Wat ze bieden is afhankelijk van wat iemand wil, kan en nodig heeft. Het soort klachten, maar ook leeftijd, sekse en leefomstandigheden spelen hierbij een rol.


Aan wie biedt GGZ Dijk en Duin hulp?
Wanneer u last krijgt van psychische problemen, kunt u deze vaak zelf of met behulp van familie en vrienden oplossen. Anders kunt u terecht bij uw huisarts of het maatschappelijk werk. Soms is dat echter onvoldoende. U kunt dan bij GGZ Dijk en Duin terecht voor gespecialiseerde hulp.
GGZ Dijk en Duin biedt hulp aan jeugdigen (tot 21 jaar), volwassenen (21 tot 65 jaar) en ouderen (vanaf 65 jaar).

Psychische problemen
Iedereen heeft af en toe wel eens last van psychisch ongemak. Je zit niet lekker in je vel. Je voelt je eenzaam of angstig. Eigenlijk net zo als je af en toe last hebt van griep of vermoeidheid. Dat hoort bij het leven. Iets anders wordt het als je langdurig gaat lijden onder je klachten. Als je bijvoorbeeld depressief of in de war raakt en je leven loopt niet meer zoals je wilt. Dan heb je een psychisch probleem. Psychische problemen komen niet zelden voor. 25% van de mensen krijgt er in zijn of haar leven wel eens mee te maken. Het is dus niks bijzonders, en zeker niet raar, maar wel heel vervelend.

Hoe kunt u zich aanmelden

Meestal is eerst een verwijzing nodig.
In het algemeen zult u door de huisarts worden verwezen naar GGZ Dijk en Duin. Kinderen of jongeren kunnen ook via Bureau Jeugdzorg, de schoolarts of de kinderarts worden verwezen. Ouderen worden vaak via een indicatiebesluit verwezen door een Regionaal Indicatie Orgaan. Maar daarnaast kunt u ook door een andere hulpverlenende instelling worden doorverwezen. Voor deelname aan een cursus of voorlichtingsbijeenkomst heeft u géén verwijzing nodig. U kunt dan zelf direct telefonisch contact opnemen.

Een afspraak. Nadat u een verwijzing heeft gekregen, belt u voor een afspraak met GGZ Dijk en Duin:
· locatie Purmerend (0299) 68 95 00

Meestal kunt u binnen 3 tot 5 weken terecht voor een eerste gesprek.

Hoe gaat het dan verder? Via gesprekken en eventueel aanvullende onderzoeken wordt in kaart gebracht wat uw problemen zijn. Dit duurt meestal enkele weken. De informatie uit de gesprekken en onderzoeken wordt in een team van hulpverleners besproken om een voorstel voor uw behandeling te maken. In het adviesgesprek wordt dit voorstel aan u voorgelegd. Voor kinderen jonger dan 12 beslissen de ouders of er gestart wordt met de behandeling of begeleiding. Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar, beslissen de jongere en de ouders samen. Vanaf 16 jaar mag iedereen zelfstandig de beslissing nemen. Vervolgens gaat, mogelijk na enkele weken de behandeling van start.

Wat zijn de kosten? Over het algemeen zijn aan de behandeling of begeleiding geen kosten verbonden. Voor psychotherapie betaalt u een eigen bijdrage € 15 per keer. Voor preventieactiviteiten betaalt u de kostprijs van het gebruikte cursusmateriaal (variërend van kosteloos tot €35,- per cursus).

Welke soorten hulp zijn er?
Een preventiecursus is er om te voorkomen dat lichte klachten verergeren. Door middel van informatie en oefeningen leert u beter met klachten of met uw leefsituatie om te gaan. De cursussen duren vaak 6 tot 15 weken. Ze worden gegeven op een van de locaties van Dijk en Duin of op een andere locatie, bijvoorbeeld in een buurthuis.

Individuele gesprekken met een hulpverlener kunnen ondersteunend van aard zijn maar ze kunnen ook bestaan uit gerichte therapie. In de meeste gevallen vinden deze gesprekken plaats op één van de locaties van GGZ Dijk en Duin. Bij oudere mensen en mensen met langdurige psychische problemen vinden de gesprekken vaak ook thuis plaats. Als u af en toe of wekelijks een gesprek heeft spreekt men van ambulante of poliklinische hulp. Dit komt het meest voor. Heeft u echter meerdere keren per week gesprekken maar slaapt u gewoon thuis dan heet het deeltijd. Gesprekken kunnen ook onderdeel zijn van een opname. Soms zijn de problemen namelijk zo ernstig dat opname het beste is. Mensen verblijven dan op een locatie van Dijk en Duin. De opnametijd wordt altijd zo kort mogelijk gehouden.

Relatie of gezinstherapie is gericht op (echt)paren waarvan één of beide psychische problemen heeft en is gericht op problemen in het gezin. Patronen in hoe gezinsleden met elkaar omgaan worden onderzocht. En u oefent met effectieve manieren van communiceren.

Groepstherapie is een therapievorm waarin veel problemen effectief kunnen worden aangepakt omdat de groepsdeelnemers veel bij elkaar herkennen en van elkaar kunnen leren. Groepstherapie kan in ambulante vorm of in deeltijd vorm plaatsvinden. Ook kan het onderdeel zijn van een opname (voor uitleg 'ambulant' zie individuele gesprekken).

Speltherapie is speciaal bedoeld voor kinderen omdat zij zich vaak beter uiten door spel dan door vertellen. Een hulpverlener praat met een kind via spelen en met speelgoed. Naarmate een kind ouder wordt zullen 'echte' gesprekken een centralere rol gaan spelen.

Ouderbegeleiding gebeurt vaak als een kind al in behandeling is. Omdat het belangrijk is dat de ouders weten wat er met hun kind gebeurt. Ook kunnen ze vaak ondersteuning gebruiken bij de opvoeding.

Diagnostiek betekent dat met behulp van onder meer gesprekken, vragenlijsten of tests wordt onderzocht wat precies de klachten en het probleem van iemand zijn.

Medicatie is bij veel soorten psychische problemen een effectieve behandelvorm. Vrijwel altijd worden medicijnen gecombineerd met een andere behandelvorm.

Crisisopvang is nodig wanneer iemand in acuut psychische nood is. De huisarts schakelt dan onze crisisdienst in. Dit kan overdag, 's avonds, 's nachts en in het weekend. Een hulpverlener biedt dan hulp op locatie van GGZ Dijk en Duin of bij u thuis.


SPEL Waterland - Amstelland

Is een praktijk voor psychologische hulpverlening in de eerstelijns gezondheidszorg met vestigingen in Purmerend, Amstelveen en Volendam. De praktijk SPEL (Samenwerking Psychologen Eerste Lijn) is in 1987 opgezet vanuit de filosofie dat de ontmoeting met de cliënt centraal staat. De ontmoeting met de ander is een belangrijk gegeven binnen de therapie. Het op gang brengen en houden van het ervaren hoe men in de wereld staat is het centrale thema.

Door wie wordt u geholpen:
Door eerstelijnspsychologen. Zij zijn naast o.a. huisartsen en maatschappelijk werk, werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg.
Hoewel de meeste cliënten verwezen worden door de huisarts, kunt u ook rechtstreeks terecht bij eerstelijns- psychologen.
U kunt zich direct, zonder lange wachttijden en zonder intakeprocedure aanmelden.
Onder eerstelijns psychologische hulpverlening wordt diagnostiek, behandeling en advies verstaan.
Er wordt zoveel mogelijk getracht zorg op maat te bieden, door direct in te gaan op de specifieke hulpvraag van elke cliënt.

Waarvoor kunt u zich aanmelden?
· Psychische klachten zoals: angst, schuld, depressie, dwangklachten, overspannenheid, rouw, agressieproblemen, PTSS
· Opvoedingsproblemen
· Arbeidsgerelateerde problematiek
· Psychosomatische klachten, zoals bijvoorbeeld vage lichamelijke klachten
· Relationele problemen
· Seksuele problemen


Aanmelding
De cliënt meldt zich, al dan niet, na verwijzing van de huisarts aan bij het secretariaat. Binnen een week neemt de behandelaar, die zowel de intake als de behandeling doet, contact op met de cliënt. Op deze manier wordt vanaf het eerste contact vorm gegeven aan de ontmoeting tussen cliënt en behandelaar.
Samen met de cliënt wordt bekeken welke benadering het best bij hem/haar past, daarbij kan gebruik worden gemaakt van testdiagnostiek. In een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van een psychiatrisch medicatie- c.q. behandeladvies.
Daarvoor is, om de lijnen kort te houden, in de praktijk 1 keer per week een psychiater aanwezig, met wie een jarenlange samenwerking bestaat, waardoor deze goed aansluit bij de werkwijze van SPEL .
In de behandeling wordt gebruik gemaakt van een 2-sporen-beleid, dat wil zeggen er wordt gewerkt aan de door de cliënt gepresenteerde klacht, maar ook aan de betekenis die deze klacht heeft voor het leven van de cliënt en diens partner/omgeving, met andere woorden de gehele mens in relatie tot zijn omgeving.

Uit de literatuur is gebleken, dat voor een bepaalde groep cliënten met specifieke klachten zoals bijvoorbeeld verwerkingsproblematiek, post traumatische stress stoornis, overbelasting, stemmingsstoornissen en burnout, de reguliere psychologische behandeling te weinig resultaten oplevert. Het is dan belangrijk op meerdere terreinen tegelijk een ingang te vinden bijvoorbeeld door een combinatie van verbale en non-verbale therapievormen Bovendien kan een verandering van omgeving voor deze groep cliënten heilzaam werken.
Voor deze cliënten heeft Psychologenpraktijk SPEL Waterland-Amstelland een gestructureerd hulpaanbod ontwikkeld op een ranch van 15 ha. in het noorden van Spanje aan de voet van de Spaanse Pyreneeën, de Rainbow Ranch.

Rainbow Ranch
De ranch biedt weidse uitzichten over besneeuwde bergtoppen, heuvels en landerijen en ligt 30 km. van de Middellandse Zee. Naast maneges, stallen, wandel- en mountainbikepaden en boomgaarden zijn er verschillende dieren zoals schapen geiten, ganzen, pony's, paarden en honden aanwezig, die zoveel mogelijk op een natuurlijke manier worden gehouden. Bovendien zijn er faciliteiten voor het uitoefenen van verschillende creatieve, meditatieve, recreatieve en sportieve activiteiten. De ranch heeft accommodatie voor 12 personen in de vorm van mobilhomes. Water en elektriciteit worden verkregen via natuurlijke bronnen.
Rainbow Ranch heeft een Nederlandse eigenaar, die nauw samenwerkt met SPEL. Hij geeft paardrijlessen volgens de methode van de Western Free Riding en treedt op als sociotherapeut bij de door SPEL gehanteerde therapievormen die grotendeels ontleend zijn aan de in de Verenigde Staten en Duitsland ontwikkelde Equine Assisted Psychotherapy (EAP).
Er worden verschillende, grotendeels op deze methode gebaseerde, programma's aangeboden, zowel individueel als in systeem- of groepsverband . Alle programma's zijn gericht op het faciliteren dan wel versnellen van het ( psycho)therapeutisch proces, dat voortgang krijgt binnen het behandelaanbod van SPEL Waterland-Amstelland.

Er zijn periodes dat er van de faciliteiten van Rainbow Ranch gebruik kan worden gemaakt door particulieren zonder tussenkomst van het SPEL Dit is met name bedoelt voor mensen die van rust en stilte houden en die een vakantie willen die in het teken staat van "terug naar de natuur".
Paardrijlessen en eerdergenoemde faciliteiten zijn dan ook mogelijk.


Waar is het Spel Gevestigd
De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag.
Voor informatie, het doorgeven van boodschappen, aanmelding e.d. zijn zij te bereiken op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur.

De praktijk in Volendam:
p/a Julianaweg 192 d, na telefonische afspraak
1131 DL Volendam
tel: 0299 435414 / fax: 0299 471091
e-mail: purmerend@spelwaterland-amstelland.nl

De praktijk in Purmerend:
Veilinghof 6
1442 CT Purmerend
tel: 0299 435414 / fax: 0299 471091
e-mail: purmerend@spelwaterland-amstelland.nl

De praktijk in Amstelveen
De Roos van Dekama 20
1183 KT Amstelveen
tel: 020 6439019 / fax: 020 4560813
e-mail: amstelveen@spelwaterland-amstelland.nl