Online hulp

 

 

 

Forum

 

NAZORGVOLENDAM.NL
Veelgestelde vragen en antwoorden over psychosociale nazorg

 


Klik hier om terug te gaan naar de vragen

 


 

De Faculteit van Farmaceutische Wetenschappen te Utrecht heeft een brochure uitgebracht:
Stoppen met antidepressiva.
Deze brochure kan je bestellen door het overmaken van € 2- op giro 228947 t.n.v. U.U.,
faculteit Farmaceutische
Wetenschappen, Utrecht o.v.v. publicatienummer PUG/02-3, uw naam en adres.
Deze brochure is tevens te downloaden via de volgende link:
http://www.uu.nl/uupublish/defaculteit/profielenorganis/organisatie/wetenschapswinke/25588

De brochure vermeldt o.a. dat bij ongeveer 70 % van de gebruikers de depressieve
verschijnselen verminderen.
Je hebt twee groepen antidepressiva. De keuze voor een antidepressivum wordt vooral
ook bepaald door de bijwerkingen. De antidepressieve werking is meestal pas na 2 tot
4 weken merkbaar. De bijwerkingen zijn echter al binnen een paar uur te
verwachten. Sommige bijwerkingen verminderen na verloop van tijd.

Redenen om te stoppen:
Wanneer na 6 weken geen effect merkbaar is kan de gebruiker in overleg met zijn arts
overwegen te stoppen of over te stappen op een ander middel.
Andere redenen om te stoppen kunnen zijn:
· de bijwerkingen zijn zo vervelend dat de voordelen van het gebruik van
antidepressivum niet opweegt tegen de nadelen;
· zwangerschap;
· de medicatie lijkt niet (meer) nodig.

Gevolgen van stoppen:
· De depressie kan terug keren.Om dit te voorkomen wordt een antidepressivum minimaal
4 tot 9 maanden na het verbeteren
van de oorspronkelijke klachten door gebruikt;
· Abrupt stoppen met een antidepressivum kan soms ontwenningsverschijnselen
geven. Geleidelijk afbouwen van een antidepressivum verkleint de kans op
ontwenningverschijnselen.

Tips bij het stoppen:
· Stop nooit op eigen houtje, maar overleg altijd met je/uw arts;
· Weeg voor- en nadelen van het antidepressivum zorgvuldig tegen elkaar af;
· Stop niet te snel met het antidepressivum, omdat het niet werkt. Het duurt vaak
2 tot 4 weken voor het middel effect heeft.

Als u besloten heeft te stoppen:
· Probeer te stoppen in een rustige tijd, zonder teveel veranderingen op komst;
· Onderhoud goed en regelmatig contact met uw arts zowel voor, als tijdens, als na het
stoppen;
· Stop niet in 1 keer, maar bouw het gebruik langzaam af in ongeveer 4 weken;
· Vraag iemand uit uw omgeving om samen met jou/u alert te zijn op een eventuele terugkeer van de depressie

Voor meer informatie over depressie en het gebruik van antidepressiva, kunt u terecht bij uw arts of apotheker.
Ook kunt u (gratis) bellen met de 'De Geneesmiddel Infolijn', telefoon 0800-0998877