Website gemeente Edam-Volendam
NAZORGVOLENDAM.NL

 BSNV (belangenbehartiging)

Voorzitter : Albert Binken
Bestuurslid : J.J.M. de Boer
Bestuurslid : N.A. Smit
Bestuurslid : M. Smit
Bestuurslid : L.Snoek

Mailen naar BSNV: info@bsnv.nl


SSNV (fondsen, werving en besteding). Inmiddels opgeheven en gefuseerd met de NNV (zie hieronder)
Meer informatie over de SSNV vindt u op: www.ssnv.nl

FUSIESTUKKEN:
Fusievoorstel NNV/SSNV (PDF)
Bestuursbesluit fusie NNV (PDF)
Bestuursbesluit fusie SSNV (PDF)
Fusieconvenant SSNV/BSNV/NNV (PDF)
RVT NNV Fusiebesluit (PDF)

BalkNNV (Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam)

De Nederlandse overheid verplicht alle ANBI stichtingen een melding op de website te maken waarin de basis informatie is vermeld.
Meer informatie over ANBI vindt u hier.

Kvk nummer: 37134454

Omschrijving doel/ Activiteiten van de stichting:
- De opzet van een waarborgfonds voor diegenen, die zijn getroffen door de Nieuwjaarsbrand en die nazorg nodig hebben, die niet op andere wijze vergoed kan worden. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan kosten voor medische ingrepen, aangepaste (om)scholingsprogramma’s, (aangepaste) werkbegeleiding en/of het zoeken hiervan, psychosociale zorg en woonlasten. Met het oog daarop is door het bestuur der stichting een uitkeringsregeling vastgesteld goedgekeurd door de Raad van Toezicht en het college van Burgemeester en Wethouders;
                               
- Het doel van de Stichting is voorts het verrichten van al hetgeen direct of indirect verband houdt met het vorenstaande;

- Actueel houden van de regeling.

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: J.M.A. Schilder (namens de Gemeente Edam-Volendam)
Secretaris: T.M. Steur (namens Belangenvereniging Stichting Nieuwjaarsbrand Volendam)
Penningmeester: E.W.J.M. Schokker (namens Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam)

Beloning van het bestuur:
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Financiële huishouding: NNV Jaarverslag 2012 (PDF)

Financiële huishouding: NNV Jaarverslag 2013 (PDF)

 

 

 

 

 

BSNV / SSNV